پێرستی پەڕگەکان

لە چاوگ

ئەم پەڕە تایبەتە ھەموو پەڕگە بارکراوەکان نیشان دەدات.

پێرستی پەڕگەکان
پەرەی یەکەمپەڕەی پێشووپەڕەی داهاتوودوا پەڕە
ڕێکەوت ناو وێنۆک قەبارە بەکارھێنەر وەسف وەشانەکان
‏١٣:٥٢، ١٣ی ئایاری ٢٠٢٠ SSD NVME chawg.jpg (پەڕگە) ٩٦ کیلۆبایت Sia   ١
‏١١:٣١، ١٣ی ئایاری ٢٠٢٠ SSD HDD chawg.jpg (پەڕگە) ٩٥ کیلۆبایت Sia   ١
‏١٠:٣٠، ١٢ی ئایاری ٢٠٢٠ وەچەکانی ساتا.png (پەڕگە) ٣٠ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏١٠:١٢، ١٢ی ئایاری ٢٠٢٠ Apple-Propietary-SSD.png (پەڕگە) ٤٨٢ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏٠٩:٤٧، ١٧ی ئازاری ٢٠٢٠ Covid-19 banner 2 Kurdi.jpg (پەڕگە) ٢٧٦ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏٠٧:٤٠، ٥ی تشرینی یەکەمی ٢٠١٨ Kurdish keyboard macosx.png (پەڕگە) ٥٣ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏١٨:٥١، ٣٠ی ئەیلوولی ٢٠١٨ DarkWeb.jpg (پەڕگە) ٩٢٣ کیلۆبایت HawkarShwan   ١
‏٠٧:٣٣، ١٦ی ئابی ٢٠١٨ Gdpr.jpg (پەڕگە) ٥١ کیلۆبایت HawkarShwan   ١
‏٢١:١٧، ٧ی ئابی ٢٠١٨ Ellqei53.png (پەڕگە) ١١٠ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏١٢:٠٩، ٦ی ئابی ٢٠١٨ Chawg LOGO BG 18.tar.gz (پەڕگە) ٤٫١٣ مێگابایت AdminWiki   ١
‏١٢:٠٤، ٦ی ئابی ٢٠١٨ LOGO 2018 WIKI PODCAST 2.png (پەڕگە) ٣٠ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏١٢:٠٢، ٦ی ئابی ٢٠١٨ LOGO 2018 WIKI PODCAST 4k.png (پەڕگە)
هەڵە کاتی درووست‌کردنی هێما: File with dimensions greater than ١٢٫٥ MP
١٦٢ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏١٢:١٩، ٥ی ئابی ٢٠١٨ Podcast note 96.png (پەڕگە) ٣ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏٠٩:١٧، ٤ی ئابی ٢٠١٨ CHAWG LOGO 2018 WIKI PODCAST FULL.png (پەڕگە) ٣٠ کیلۆبایت AdminWiki لۆگۆی نوێی 2018 ی چاوگ ١
‏١٧:١٠، ٣ی ئابی ٢٠١٨ LOGO 2018 WIKI PODCAST.png (پەڕگە) ٣١ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏٢٠:٥٤، ١٤ی تەممووزی ٢٠١٨ FileExplorerWindows.png (پەڕگە) ١٠١ کیلۆبایت Sia   ١
‏١٨:٤٢، ٩ی کانوونی دووەمی ٢٠١٨ LOGO ICON 2.png (پەڕگە) ١٫٣٧ مێگابایت Sia لۆگۆی نوێی پۆدکاستی چاوگ ٢ ١
‏٢١:٣٥، ١١ی کانوونی دووەمی ٢٠١٧ Boostrap logo.png (پەڕگە) ٢٨ کیلۆبایت ئارا لۆگۆی بووتسراپ ١
‏٢٢:٠٥، ٢٩ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٦ Chawgpo.jpg (پەڕگە) ٨٤ کیلۆبایت Kurdish EAgle   ١
‏٠٨:٢٨، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 19.png (پەڕگە) ١٣ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٢٧، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 18.png (پەڕگە) ١٣ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٢٦، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 17.png (پەڕگە) ١٩ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٢٥، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 16.png (پەڕگە) ٤ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٢٤، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 15.png (پەڕگە) ٦ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٢٣، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 14.png (پەڕگە) ٢١ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٢٢، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 13.png (پەڕگە) ٦ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٢١، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 12.png (پەڕگە) ٦ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:١٩، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 11.png (پەڕگە) ٣٥ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:١٨، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 10.png (پەڕگە) ٣٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:١٧، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 9.png (پەڕگە) ٢١ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:١٦، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ ٨.png (پەڕگە) ٦ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:١٤، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 7.png (پەڕگە) ٤ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:١٣، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 6.png (پەڕگە) ١٥ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:١١، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 5.png (پەڕگە) ٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٠٩، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 4.png (پەڕگە) ٢٠ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٠٨، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 3.png (پەڕگە) ٢٧ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٠٦، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 2.png (پەڕگە) ٣ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٠٥، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 1.png (پەڕگە) ٢٣ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٤٩، ١٧ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ Ip forward.jpg (پەڕگە) ٤٢ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٤٥، ١٧ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ Dhcp conf.jpg (پەڕگە) ٣٩ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٤١، ١٧ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ Interface lan.jpg (پەڕگە) ٣٢ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٣٩، ١٧ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ Isc-dhcp-server.jpg (پەڕگە) ٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٣٨، ١٧ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ Install dhcp.jpg (پەڕگە) ٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٢٨، ١٧ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ Ifconfig.jpg (پەڕگە) ٤٥ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٢٢، ١٧ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ Interfaces.jpg (پەڕگە) ١٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٢٠:٠٠، ١٢ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ Network-diagram.png (پەڕگە) ٧٩ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٣:٠٩، ١٨ی ئەیلوولی ٢٠١٥ ویندۆز ١٠ سەلامەتی و نوێکردنەوە.png (پەڕگە) ٤٥ کیلۆبایت هیوا تەنها گرتەی شاشەیەکە ١
‏٢١:٣٨، ١٣ی ئەیلوولی ٢٠١٥ Einstein-and-dice.jpg (پەڕگە) ٨٩ کیلۆبایت Sia   ١
‏١٩:١٨، ٩ی ئایاری ٢٠١٥ Buttoninheritance.png (پەڕگە) ١٤ کیلۆبایت هیوا وێنەکە هی ئەپڵە و هەموو خاوەنێتیەک بۆ ئەوان ئەگەڕێتەوە. ١
‏١١:٣٧، ١٦ی ئازاری ٢٠١٥ ComputerVirus.jpg (پەڕگە) ١٣٨ کیلۆبایت Sia   ١
پەرەی یەکەمپەڕەی پێشووپەڕەی داهاتوودوا پەڕە