پێرستی پەڕگەکان

لە چاوگ

ئەم پەڕە تایبەتە ھەموو پەڕگە بارکراوەکان نیشان دەدات.

پێرستی پەڕگەکان
پەرەی یەکەمپەڕەی پێشووپەڕەی داهاتوودوا پەڕە
ڕێکەوت ناو وێنۆک قەبارە بەکارھێنەر وەسف وەشانەکان
‏١٦:٥٩، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch35.png (پەڕگە) ٢٥ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٦:٥٦، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch34.png (پەڕگە) ٢٥ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٦:٥٢، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch33.png (پەڕگە) ٧٧ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٦:٤٦، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch32.png (پەڕگە) ٥ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٦:٤١، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch31.png (پەڕگە) ٣ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٦:٣٨، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch30.png (پەڕگە) ٤٢ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٦:٢٩، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch29.png (پەڕگە) ٢٦ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٦:٢٢، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch28.png (پەڕگە) ١٩ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٦:١٦، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch27.png (پەڕگە) ٢٩ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٦:١٠، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch26.png (پەڕگە) ٢٧ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٦:٠٤، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch25.png (پەڕگە) ٣ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٥:٥٩، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch24.png (پەڕگە) ٣٧ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٥:٥٢، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch23.png (پەڕگە) ٣٤ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٣:٣٧، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch22.png (پەڕگە) ٥٣ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٣:٠٤، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch21.png (پەڕگە) ٤ کیلۆبایت Zryan   ٢
‏١٢:١٤، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch20.png (پەڕگە) ٣١ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١١:٤٠، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch19.png (پەڕگە) ٣٠ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١١:٤٠، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch18.png (پەڕگە) ٣٥ کیلۆبایت Zryan وەشانێکی نوێی ئەم پەڕگەیە ٤
‏١١:١٦، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch17.png (پەڕگە) ٣٠ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١١:١٢، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch16.png (پەڕگە) ٢٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٠:٥٩، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch15.png (پەڕگە) ٢٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٠:٥٣، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch14.png (پەڕگە) ٢٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٨:٢٩، ٢٧ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch13.png (پەڕگە) ٢٥ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٧:٢٧، ٢٧ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch12.png (پەڕگە) ٣٤ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٢٠:٣٠، ٢١ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch11.png (پەڕگە) ٢٥ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٢٠:٢٤، ٢١ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch10.png (پەڕگە) ٧٧ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٢٠:١٤، ٢١ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch9.png (پەڕگە) ١٧٩ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٢٠:٠٤، ٢١ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch8.png (پەڕگە) ٤٦ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٩:٥٦، ٢١ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch7.png (پەڕگە) ٧٢ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٩:٤٣، ٢١ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch6.png (پەڕگە) ٩١ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٩:٤٠، ٢١ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch5.png (پەڕگە) ٩٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٩:١٧، ٢١ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch4.png (پەڕگە) ٧٤ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٩:١٣، ٢٠ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch3.png (پەڕگە) ٨٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٩:٠٦، ٢٠ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch linux logo.png (پەڕگە) ١١ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٨:٣١، ٢٠ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch2.png (پەڕگە) ٦٢ کیلۆبایت Zryan بیرگەی کاتی (ڕام) ١
‏١٨:٢٧، ٢٠ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch1.png (پەڕگە) ٨٣ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٦:٤٢، ١٤ی حوزەیرانی ٢٠٢٠ Chawg-blog-screenshot2020.png (پەڕگە) ١٧ کیلۆبایت Sia   ١
‏١٣:٥٢، ١٣ی ئایاری ٢٠٢٠ SSD NVME chawg.jpg (پەڕگە) ٩٦ کیلۆبایت Sia   ١
‏١١:٣١، ١٣ی ئایاری ٢٠٢٠ SSD HDD chawg.jpg (پەڕگە) ٩٥ کیلۆبایت Sia   ١
‏١٠:٣٠، ١٢ی ئایاری ٢٠٢٠ وەچەکانی ساتا.png (پەڕگە) ٣٠ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏١٠:١٢، ١٢ی ئایاری ٢٠٢٠ Apple-Propietary-SSD.png (پەڕگە) ٤٨٢ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏٠٩:٤٧، ١٧ی ئازاری ٢٠٢٠ Covid-19 banner 2 Kurdi.jpg (پەڕگە) ٢٧٦ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏٠٧:٤٠، ٥ی تشرینی یەکەمی ٢٠١٨ Kurdish keyboard macosx.png (پەڕگە) ٥٣ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏١٨:٥١، ٣٠ی ئەیلوولی ٢٠١٨ DarkWeb.jpg (پەڕگە) ٩٢٣ کیلۆبایت HawkarShwan   ١
‏٠٧:٣٣، ١٦ی ئابی ٢٠١٨ Gdpr.jpg (پەڕگە) ٥١ کیلۆبایت HawkarShwan   ١
‏٢١:١٧، ٧ی ئابی ٢٠١٨ Ellqei53.png (پەڕگە) ١١٠ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏١٢:٠٩، ٦ی ئابی ٢٠١٨ Chawg LOGO BG 18.tar.gz (پەڕگە) ٤٫١٣ مێگابایت AdminWiki   ١
‏١٢:٠٤، ٦ی ئابی ٢٠١٨ LOGO 2018 WIKI PODCAST 2.png (پەڕگە) ٣٠ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏١٢:٠٢، ٦ی ئابی ٢٠١٨ LOGO 2018 WIKI PODCAST 4k.png (پەڕگە)
هەڵە کاتی درووست‌کردنی هێما: File with dimensions greater than ١٢٫٥ MP
١٦٢ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏١٢:١٩، ٥ی ئابی ٢٠١٨ Podcast note 96.png (پەڕگە) ٣ کیلۆبایت AdminWiki   ١
پەرەی یەکەمپەڕەی پێشووپەڕەی داهاتوودوا پەڕە