گەڕانی MIME

لە چاوگ

ئەم لاپەڕە پاڵێوتنی هەیە بۆ جۆرەکانی MIME. ناودراو: جۆرەی ناوەڕۆک\ژێرجۆرە یان جۆرەی ناوەڕۆک\*، وەک image/jpeg.

لە خوارەوە زیاتر لە ٥٠ ئەنجام لە مەودای #١ بۆ #٥٠ پیشان دەدرێت.

(٥٠ی پێشوو | ٥٠ی دواتر) (٢٠ | ٥٠ | ١٠٠ | ٢٥٠ | ٥٠٠) ببینە

 1. (داگرتن) 150px-Fortran acs cover.jpeg . . ١٥٠ لە ١٩٢ . . ٤ کیلۆبایت . . Jwtiyar . . ‏٠٩:٤٢، ١١ی ئازاری ٢٠٠٩
 2. (داگرتن) 24960.jpg . . ٥٠ لە ٦٤ . . ٤ کیلۆبایت . . Sia . . ‏٢٣:٢٧، ١٧ی حوزەیرانی ٢٠٠٩
 3. (داگرتن) Bada new os.jpg . . ٤٨٠ لە ٣٦٦ . . ٤٧ کیلۆبایت . . ئارا . . ‏١١:٢٩، ١٣ی تشرینی دووەمی ٢٠٠٩
 4. (داگرتن) Black-linux.jpg . . ٥٦ لە ٧٠ . . ٢ کیلۆبایت . . AdminWiki . . ‏٢٣:٥٥، ٢ی کانوونی یەکەمی ٢٠٠٨
 5. (داگرتن) Ccleaner-Screenshot.jpg . . ٧٣٤ لە ٤٥٠ . . ١١٠ کیلۆبایت . . Kurdish EAgle . . ‏١٧:٥٥، ٣١ی تشرینی یەکەمی ٢٠١٠
 6. (داگرتن) Ccleaner.jpg . . ٧٣٣ لە ٤٤٨ . . ١١٢ کیلۆبایت . . Kurdish EAgle . . ‏٢٠:٣٧، ٢ی تشرینی یەکەمی ٢٠١٠
 7. (داگرتن) CharelMeulemans.JPG . . ٧٦٢ لە ٥١٠ . . ٣٦٣ کیلۆبایت . . Sia . . ‏٢٣:٥٧، ١١ی ئەیلوولی ٢٠١٤
 8. (داگرتن) Chawg wallpaper.jpg . . ٤٠٠ لە ٣٢٠ . . ٤٥ کیلۆبایت . . Kurdish EAgle . . ‏١٨:٣٧، ٤ی ئازاری ٢٠١١
 9. (داگرتن) Chawgpo.jpg . . ٩٦٠ لە ٧٦٧ . . ٨٤ کیلۆبایت . . Kurdish EAgle . . ‏٢٢:٠٥، ٢٩ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٦
 10. (داگرتن) ComputerVirus.jpg . . ١٬٢٠٠ لە ٦٧٥ . . ١٣٨ کیلۆبایت . . Sia . . ‏١١:٣٧، ١٦ی ئازاری ٢٠١٥
 11. (داگرتن) Covid-19 banner 2 Kurdi.jpg . . ١٬٠٠٠ لە ٦٠٠ . . ٢٧٦ کیلۆبایت . . AdminWiki . . ‏٠٩:٤٧، ١٧ی ئازاری ٢٠٢٠
 12. (داگرتن) Crossover.jpg . . ٢٣٠ لە ١٨٥ . . ٦٣ کیلۆبایت . . ئامانج . . ‏٢٠:١٥، ٢٢ی ئازاری ٢٠٠٩
 13. (داگرتن) DSCN1447.jpg . . ١٬٠٢٤ لە ٧٦٨ . . ٤٧٧ کیلۆبایت . . ئامانج . . ‏١٠:٤٣، ٢٤ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٠
 14. (داگرتن) DarkWeb.jpg . . ١٬٢٥٤ لە ٨٣٧ . . ٩٢٣ کیلۆبایت . . HawkarShwan . . ‏١٨:٥١، ٣٠ی ئەیلوولی ٢٠١٨
 15. (داگرتن) Dhcp conf.jpg . . ٤٠٦ لە ٢٣٣ . . ٣٩ کیلۆبایت . . Zryan . . ‏٠٨:٤٥، ١٧ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥
 16. (داگرتن) Einstein-and-dice.jpg . . ٦٣٢ لە ٣٢٧ . . ٨٩ کیلۆبایت . . Sia . . ‏٢١:٣٨، ١٣ی ئەیلوولی ٢٠١٥
 17. (داگرتن) Fake-server.jpg . . ٧٦٨ لە ٧٦٨ . . ١٧٠ کیلۆبایت . . Sia . . ‏٢٢:١٧، ٣ی تەممووزی ٢٠١١
 18. (داگرتن) Faqs-image-wiki.jpg . . ٣٩٥ لە ٣٨٣ . . ٢٥ کیلۆبایت . . AdminWiki . . ‏٢٠:٠٥، ١ی ئابی ٢٠١٠
 19. (داگرتن) Fedora.jpg . . ٣٩٦ لە ١٤١ . . ١٠ کیلۆبایت . . HawkarShwan . . ‏١٩:٥٤، ٧ی کانوونی دووەمی ٢٠٠٩
 20. (داگرتن) GIMPLogo.jpg . . ٩٧ لە ٦٠ . . ١١ کیلۆبایت . . ئامانج . . ‏١٤:١٩، ١١ی نیسانی ٢٠١٠
 21. (داگرتن) Gdpr.jpg . . ٧٦٠ لە ٤٠٠ . . ٥١ کیلۆبایت . . HawkarShwan . . ‏٠٧:٣٣، ١٦ی ئابی ٢٠١٨
 22. (داگرتن) Gimp.jpg . . ٤٢٠ لە ٢٥٧ . . ٣١ کیلۆبایت . . ئامانج . . ‏١٦:٤٦، ١١ی نیسانی ٢٠١٠
 23. (داگرتن) Gnome-shell-single-desktop.jpg . . ٥٧٧ لە ٣٦١ . . ٣٠ کیلۆبایت . . Tekosher . . ‏١٧:٠٠، ٢٥ی تەممووزی ٢٠١٠
 24. (داگرتن) Gnu-logo.jpg . . ١٢٩ لە ١٢٢ . . ٥ کیلۆبایت . . AdminWiki . . ‏١٠:١٣، ٢٠ی کانوونی یەکەمی ٢٠٠٨
 25. (داگرتن) Ifconfig.jpg . . ٥٥٩ لە ٤٠٠ . . ٤٥ کیلۆبایت . . Zryan . . ‏٠٨:٢٨، ١٧ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥
 26. (داگرتن) Inside pc.jpg . . ٥٠٠ لە ٣٧٥ . . ٤٩ کیلۆبایت . . ئامانج . . ‏٠٨:٠٠، ٣ی ئازاری ٢٠٠٩
 27. (داگرتن) Install dhcp.jpg . . ٣٥٢ لە ٥٨ . . ٨ کیلۆبایت . . Zryan . . ‏٠٨:٣٨، ١٧ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥
 28. (داگرتن) Install iis win.jpg . . ٦٩٢ لە ١٬٢٠٠ . . ٣٣٦ کیلۆبایت . . ئامانج . . ‏١٢:١٣، ١٦ی ئازاری ٢٠٠٩
 29. (داگرتن) Interface lan.jpg . . ٥٥٢ لە ٢١٣ . . ٣٢ کیلۆبایت . . Zryan . . ‏٠٨:٤١، ١٧ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥
 30. (داگرتن) Interfaces.jpg . . ٥٤٤ لە ٢٨٢ . . ١٨ کیلۆبایت . . Zryan . . ‏٠٨:٢٢، ١٧ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥
 31. (داگرتن) Ip forward.jpg . . ٥٩٩ لە ٢٦٧ . . ٤٢ کیلۆبایت . . Zryan . . ‏٠٨:٤٩، ١٧ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥
 32. (داگرتن) Isc-dhcp-server.jpg . . ٣٢٣ لە ٥٩ . . ٨ کیلۆبایت . . Zryan . . ‏٠٨:٣٩، ١٧ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥
 33. (داگرتن) Java firefox ubuntu.jpg . . ٣٨٩ لە ٣٩٣ . . ٥٠ کیلۆبایت . . Sia . . ‏٢٢:٠٨، ٢٤ی نیسانی ٢٠١٠
 34. (داگرتن) Kde-4.4.jpg . . ٤٩٠ لە ٣٠٧ . . ٢٠ کیلۆبایت . . Tekosher . . ‏١٦:٥٤، ٢٥ی تەممووزی ٢٠١٠
 35. (داگرتن) Kev-kew.jpg . . ١٤٠ لە ١١٠ . . ٦ کیلۆبایت . . AdminWiki . . ‏١١:٣٨، ٢٤ی تشرینی دووەمی ٢٠١٤
 36. (داگرتن) LXDE logo.jpg . . ٥٩٢ لە ٥٢٨ . . ٤٨ کیلۆبایت . . Sia . . ‏١٣:١٣، ٣١ی کانوونی دووەمی ٢٠١٠
 37. (داگرتن) Local area connection.jpg . . ٨٠٠ لە ١٬٠٠٠ . . ٣٠١ کیلۆبایت . . ئامانج . . ‏٠٧:٣١، ٢٦ی ئازاری ٢٠٠٩
 38. (داگرتن) Local area connection 1.jpg . . ٣٥٩ لە ٤٣٦ . . ١١١ کیلۆبایت . . ئامانج . . ‏١١:٠٢، ٢٥ی ئازاری ٢٠٠٩
 39. (داگرتن) Maemo5 Screeshot.jpg . . ٨٠٠ لە ٤٨٠ . . ١٥١ کیلۆبایت . . ئارا . . ‏١٨:٥٩، ١٥ی ئازاری ٢٠١٠
 40. (داگرتن) Motherboard.jpg . . ٢٨٠ لە ٣٠٠ . . ٦١ کیلۆبایت . . ئامانج . . ‏٠٩:٥٩، ١٢ی تشرینی دووەمی ٢٠٠٩
 41. (داگرتن) Netbeans logo.jpg . . ٣٠٠ لە ١٦٥ . . ٧ کیلۆبایت . . Jwtiyar . . ‏١٣:٤٦، ٤ی نیسانی ٢٠١٠
 42. (داگرتن) Network Switch.jpg . . ٣٠٠ لە ٢٠٢ . . ١١ کیلۆبایت . . ئامانج . . ‏٠٨:٥٨، ٢٢ی ئازاری ٢٠٠٩
 43. (داگرتن) Nmunei Ktebi Amazon.jpg . . ٢٬٤٤٨ لە ٣٬٢٦٤ . . ١٫٢١ مێگابایت . . Sia . . ‏٢١:٤٠، ١١ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٤
 44. (داگرتن) Openssh logo.jpg . . ٥٣٢ لە ١٨٧ . . ٣٩ کیلۆبایت . . Sia . . ‏٢٣:٤٧، ١١ی ئەیلوولی ٢٠١٤
 45. (داگرتن) Pidgin.jpg . . ١٩٢ لە ١٩٢ . . ٨ کیلۆبایت . . Kurdish EAgle . . ‏١٨:٤٨، ١ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٠
 46. (داگرتن) Programokei-pelamarishell.jpeg . . ٤٩٩ لە ٤٦٩ . . ٤٥ کیلۆبایت . . Sia . . ‏١٩:١٨، ٩ی حوزەیرانی ٢٠٠٩
 47. (داگرتن) Python-logo.jpg . . ٣٧٢ لە ٢٧٨ . . ٣٠ کیلۆبایت . . HawkarShwan . . ‏١٧:٣٥، ٢٩ی حوزەیرانی ٢٠١٠
 48. (داگرتن) Red-hat logo.jpg . . ٣٦٠ لە ٣٩٦ . . ١٥ کیلۆبایت . . Jwtiyar . . ‏١٨:٥٨، ١٤ی تشرینی دووەمی ٢٠٠٩
 49. (داگرتن) Richard-stallman.jpg . . ٤٣٢ لە ٣٢٤ . . ٦٦ کیلۆبایت . . ئامانج . . ‏١٦:٢٩، ٣١ی ئازاری ٢٠١٠
 50. (داگرتن) SSD HDD chawg.jpg . . ١٬٠٢٤ لە ٧٦٢ . . ٩٥ کیلۆبایت . . Sia . . ‏١١:٣١، ١٣ی ئایاری ٢٠٢٠

(٥٠ی پێشوو | ٥٠ی دواتر) (٢٠ | ٥٠ | ١٠٠ | ٢٥٠ | ٥٠٠) ببینە