ناوی نادیار

گۆڕانکارییەکان

لە چاوگ
١٧ بایت زیاد کرا ،  ‏١٥:٢٧، ٢٩ی ئابی ٢٠٠٩
ھێڵی ١٤٠: ھێڵی ١٤٠:  
</pre>
 
</pre>
 
پێش ئەوەى دەست بکەیت بە ئیش پێکردنى پێویست دەکات هەندێک دەستکارى بکەیت بۆ ئەوەى بە دروستى ئیش بکات،دوو کرتە لە پەڕگەى سەرەوە کە باسمانکردووە بۆ ڕێکخستنى <tt>Dovecot</tt>،سەێرى ئەمە بکە
 
پێش ئەوەى دەست بکەیت بە ئیش پێکردنى پێویست دەکات هەندێک دەستکارى بکەیت بۆ ئەوەى بە دروستى ئیش بکات،دوو کرتە لە پەڕگەى سەرەوە کە باسمانکردووە بۆ ڕێکخستنى <tt>Dovecot</tt>،سەێرى ئەمە بکە
<pre>
+
 
nano /etc/dovecot/dovecot.conf  
+
<source lang='bash'>nano /etc/dovecot/dovecot.conf  
    
# specify protocols = imap imaps pop3 pop3s
 
# specify protocols = imap imaps pop3 pop3s
ھێڵی ١٤٧: ھێڵی ١٤٧:  
# uncomment this and change to no.  
 
# uncomment this and change to no.  
 
disable_plaintext_auth = no  
 
disable_plaintext_auth = no  
pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv
+
pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv</source>
</pre>
+
 
    
*بۆ دەستپێکردنەوەى <tt>Dovecot</tt> دووبارە ئەمە لە تێرمیناڵ بنوسە،
 
*بۆ دەستپێکردنەوەى <tt>Dovecot</tt> دووبارە ئەمە لە تێرمیناڵ بنوسە،
ھێڵی ١٥٤: ھێڵی ١٥٤:  
sudo /etc/init.d/dovecot restart
 
sudo /etc/init.d/dovecot restart
 
</pre>
 
</pre>
      
===ڕێکخستنى  SASL لەگەڵ  TLS===
 
===ڕێکخستنى  SASL لەگەڵ  TLS===
Nuseran
٤٢٤

دەستکاری