پێرستی پەڕگەکان

لە چاوگ

ئەم پەڕە تایبەتە ھەموو پەڕگە بارکراوەکان نیشان دەدات.

پێرستی پەڕگەکان
پەرەی یەکەمپەڕەی پێشووپەڕەی داهاتوودوا پەڕە
ڕێکەوت ناو وێنۆک قەبارە بەکارھێنەر وەسف وەشانەکان
‏٠٨:٠٥، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 1.png (پەڕگە) ٢٣ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:١٨، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 10.png (پەڕگە) ٣٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:١٩، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 11.png (پەڕگە) ٣٥ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٢١، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 12.png (پەڕگە) ٦ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٢٢، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 13.png (پەڕگە) ٦ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٢٣، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 14.png (پەڕگە) ٢١ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٢٤، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 15.png (پەڕگە) ٦ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٩:٤٢، ١١ی ئازاری ٢٠٠٩ 150px-Fortran acs cover.jpeg (پەڕگە) ٤ کیلۆبایت Jwtiyar   ١
‏٠٨:٢٥، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 16.png (پەڕگە) ٤ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٢٦، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 17.png (پەڕگە) ١٩ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٢٧، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 18.png (پەڕگە) ١٣ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٢٨، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 19.png (پەڕگە) ١٣ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٠٦، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 2.png (پەڕگە) ٣ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٢٣:٢٧، ١٧ی حوزەیرانی ٢٠٠٩ 24960.jpg (پەڕگە) ٤ کیلۆبایت Sia   ١
‏٠٨:٠٨، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 3.png (پەڕگە) ٢٧ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٠٩، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 4.png (پەڕگە) ٢٠ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:١١، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 5.png (پەڕگە) ٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:١٣، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 6.png (پەڕگە) ١٥ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:١٤، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 7.png (پەڕگە) ٤ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:١٧، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 9.png (پەڕگە) ٢١ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١١:٢٦، ١٠ی شوباتی ٢٠١١ Android.png (پەڕگە) ٢ کیلۆبایت Jwtiyar   ١
‏١١:٠٨، ٢٤ی کانوونی دووەمی ٢٠١٣ Android chart.png (پەڕگە) ١٩ کیلۆبایت Jwtiyar   ١
‏١١:٢٧، ١٠ی شوباتی ٢٠١١ Android screenshot.png (پەڕگە) ٢١٣ کیلۆبایت Jwtiyar   ١
‏١٩:٢١، ١٤ی کانوونی یەکەمی ٢٠٠٩ Apache software foundation logo.gif (پەڕگە) ١٤ کیلۆبایت ئامانج لۆگۆى فەرمى ئەپاچى ١
‏١٠:١٢، ١٢ی ئایاری ٢٠٢٠ Apple-Propietary-SSD.png (پەڕگە) ٤٨٢ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏١٨:٢٧، ٢٠ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch1.png (پەڕگە) ٨٣ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٢٠:٢٤، ٢١ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch10.png (پەڕگە) ٧٧ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٢٠:٣٠، ٢١ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch11.png (پەڕگە) ٢٥ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٧:٢٧، ٢٧ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch12.png (پەڕگە) ٣٤ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٨:٢٩، ٢٧ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch13.png (پەڕگە) ٢٥ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٠:٥٣، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch14.png (پەڕگە) ٢٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٠:٥٩، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch15.png (پەڕگە) ٢٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١١:١٢، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch16.png (پەڕگە) ٢٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١١:١٦، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch17.png (پەڕگە) ٣٠ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١١:٤٠، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch18.png (پەڕگە) ٣٥ کیلۆبایت Zryan وەشانێکی نوێی ئەم پەڕگەیە ٤
‏١١:٤٠، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch19.png (پەڕگە) ٣٠ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٨:٣١، ٢٠ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch2.png (پەڕگە) ٦٢ کیلۆبایت Zryan بیرگەی کاتی (ڕام) ١
‏١٢:١٤، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch20.png (پەڕگە) ٣١ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٣:٠٤، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch21.png (پەڕگە) ٤ کیلۆبایت Zryan   ٢
‏١٣:٣٧، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch22.png (پەڕگە) ٥٣ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٥:٥٢، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch23.png (پەڕگە) ٣٤ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٥:٥٩، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch24.png (پەڕگە) ٣٧ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٦:٠٤، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch25.png (پەڕگە) ٣ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٦:١٠، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch26.png (پەڕگە) ٢٧ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٦:١٦، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch27.png (پەڕگە) ٢٩ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٦:٢٢، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch28.png (پەڕگە) ١٩ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٦:٢٩، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch29.png (پەڕگە) ٢٦ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٩:١٣، ٢٠ی تەممووزی ٢٠٢٠ Arch3.png (پەڕگە) ٨٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٦:٣٨، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch30.png (پەڕگە) ٤٢ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٦:٤١، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch31.png (پەڕگە) ٣ کیلۆبایت Zryan   ١
پەرەی یەکەمپەڕەی پێشووپەڕەی داهاتوودوا پەڕە