پێرستی پەڕگەکان

لە چاوگ

ئەم پەڕە تایبەتە ھەموو پەڕگە بارکراوەکان نیشان دەدات.

پێرستی پەڕگەکان
پەرەی یەکەمپەڕەی پێشووپەڕەی داهاتوودوا پەڕە
ڕێکەوت ناو وێنۆک قەبارە بەکارھێنەر وەسف وەشانەکان
‏١٨:٤٧، ٢٠ی ئازاری ٢٠١٠ Icon wiki.png (پەڕگە) ٥٩٥ بایت Sia   ١
‏٢١:٥٠، ١٥ی تشرینی یەکەمی ٢٠١٠ Zkurd-ferheng.png (پەڕگە) ٥٩٨ بایت AdminWiki   ١
‏١٦:٣٦، ١١ی تشرینی یەکەمی ٢٠٠٩ Bulbgraph.png (پەڕگە) ١ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏٢٠:٣٣، ١٥ی تشرینی یەکەمی ٢٠١٠ Endami-Mekokan.png (پەڕگە) ١ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏١٧:٠٧، ١٠ی ئازاری ٢٠٠٩ Fortran.gif (پەڕگە) ١ کیلۆبایت Jwtiyar   ١
‏١١:٢٦، ١٠ی شوباتی ٢٠١١ Android.png (پەڕگە) ٢ کیلۆبایت Jwtiyar   ١
‏٢٣:٥٥، ٢ی کانوونی یەکەمی ٢٠٠٨ Black-linux.jpg (پەڕگە) ٢ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏٠٧:٤٦، ١٣ی نیسانی ٢٠٠٩ Html list.gif (پەڕگە) ٢ کیلۆبایت ئارا HTML List ١
‏٢١:٥٨، ٢ی کانوونی یەکەمی ٢٠٠٨ Chawg logo.png (پەڕگە) ٢ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏١٦:٠٤، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch25.png (پەڕگە) ٣ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٥:٤٢، ١٥ی شوباتی ٢٠١٠ MeeGo logo.png (پەڕگە) ٣ کیلۆبایت ئارا لۆگۆی میگۆ ١
‏١٩:٤٦، ١٥ی تشرینی یەکەمی ٢٠١٠ Note-new.png (پەڕگە) ٣ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏١٦:٤١، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch31.png (پەڕگە) ٣ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٢:١٩، ٥ی ئابی ٢٠١٨ Podcast note 96.png (پەڕگە) ٣ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏٠٨:٠٦، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 2.png (پەڕگە) ٣ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٢١:١٢، ١٥ی تشرینی یەکەمی ٢٠١٠ Konbwe.png (پەڕگە) ٣ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏١٩:٥٤، ١٥ی تشرینی یەکەمی ٢٠١٠ Cekrawe-new.png (پەڕگە) ٤ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏٠٨:٢٥، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 16.png (پەڕگە) ٤ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٢:١٤، ١٣ی ئەیلوولی ٢٠١٠ Perl logo.png (پەڕگە) ٤ کیلۆبایت ئامانج   ١
‏٢٣:٢٧، ١٧ی حوزەیرانی ٢٠٠٩ 24960.jpg (پەڕگە) ٤ کیلۆبایت Sia   ١
‏٠٨:١٤، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 7.png (پەڕگە) ٤ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٩:٣١، ١٤ی حوزەیرانی ٢٠١٠ Mysql-logo.png (پەڕگە) ٤ کیلۆبایت HawkarShwan   ١
‏١٣:٠٤، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch21.png (پەڕگە) ٤ کیلۆبایت Zryan   ٢
‏٠٩:٤٢، ١١ی ئازاری ٢٠٠٩ 150px-Fortran acs cover.jpeg (پەڕگە) ٤ کیلۆبایت Jwtiyar   ١
‏١٦:٤٦، ١ی ئابی ٢٠٢٠ Arch32.png (پەڕگە) ٥ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٨:٤١، ٢٤ی تشرینی دووەمی ٢٠٠٩ Chawg Keyboards Source.zip (پەڕگە) ٥ کیلۆبایت ئارا سەرچاوەی تەختەکلیل ١
‏١٤:٣٤، ٣ی کانوونی یەکەمی ٢٠٠٨ Chawg-logo-Wiki.png (پەڕگە) ٥ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏١٠:١٣، ٢٠ی کانوونی یەکەمی ٢٠٠٨ Gnu-logo.jpg (پەڕگە) ٥ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏١٠:٢٤، ١٠ی ئابی ٢٠١٠ Font-face.png (پەڕگە) ٥ کیلۆبایت Sia   ١
‏١١:٣٨، ٢٤ی تشرینی دووەمی ٢٠١٤ Kev-kew.jpg (پەڕگە) ٦ کیلۆبایت AdminWiki مەیسڕەوە، بۆ تۆمارکردنی بەکارهێنەرانە ١
‏٠٨:٢٤، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 15.png (پەڕگە) ٦ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٢٢:٥٣، ٢١ی ئایاری ٢٠٠٩ Html alt title.gif (پەڕگە) ٦ کیلۆبایت ئارا تایبەتمەندییەکانی title و alt ـی توخمی وێنە ١
‏٠٨:٢١، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 12.png (پەڕگە) ٦ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٢٢:٠٠، ١٥ی کانوونی یەکەمی ٢٠٠٨ Php-med-trans.png (پەڕگە) ٦ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏٠٨:٢٢، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 13.png (پەڕگە) ٦ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:١٦، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ ٨.png (پەڕگە) ٦ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٩:٠٨، ٢٦ی کانوونی یەکەمی ٢٠٠٩ Debian-OpenLogo.png (پەڕگە) ٦ کیلۆبایت Jwtiyar   ١
‏١١:٤١، ٢٤ی شوباتی ٢٠١٢ Proftpd.png (پەڕگە) ٧ کیلۆبایت Tekosher   ١
‏١٣:٤٦، ٤ی نیسانی ٢٠١٠ Netbeans logo.jpg (پەڕگە) ٧ کیلۆبایت Jwtiyar   ١
‏٠٠:٠٩، ١٢ی شوباتی ٢٠٠٩ Html np++.gif (پەڕگە) ٧ کیلۆبایت ئارا نمونەیەکی سادە لە پەڕگەیەکی HTML ١
‏٠٢:١٠، ١٢ی شوباتی ٢٠٠٩ Html sample np++.gif (پەڕگە) ٨ کیلۆبایت ئارا نمونەیەکی سادە لە پەڕگەیەکی نووسراو بە HTML ١
‏١٤:٠٣، ٢٩ی ئابی ٢٠٠٩ Lamp logo.png (پەڕگە) ٨ کیلۆبایت Sia   ١
‏٠٨:١١، ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ 5.png (پەڕگە) ٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏٠٨:٣٩، ١٧ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ Isc-dhcp-server.jpg (پەڕگە) ٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٨:٤٨، ١ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٠ Pidgin.jpg (پەڕگە) ٨ کیلۆبایت Kurdish EAgle   ١
‏١١:٣٢، ٣ی کانوونی یەکەمی ٢٠٠٨ Windows-vista Xp-piti bizwen.gif (پەڕگە) ٨ کیلۆبایت AdminWiki   ١
‏٠٨:٣٨، ١٧ی تشرینی دووەمی ٢٠١٥ Install dhcp.jpg (پەڕگە) ٨ کیلۆبایت Zryan   ١
‏١٤:٤٥، ٤ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٠ Table2.png (پەڕگە) ١٠ کیلۆبایت Kurdish EAgle   ١
‏١٩:٥٤، ٧ی کانوونی دووەمی ٢٠٠٩ Fedora.jpg (پەڕگە) ١٠ کیلۆبایت HawkarShwan   ١
‏٢٢:٥٩، ١٧ی نیسانی ٢٠١٠ Tipandtricks-top.png (پەڕگە) ١٠ کیلۆبایت Sia   ١
پەرەی یەکەمپەڕەی پێشووپەڕەی داهاتوودوا پەڕە