جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «میدیاویکی:Common.css»

لە چاوگ
ھێڵی ١: ھێڵی ١:
 
/* CSS placed here will be applied to all skins */
 
/* CSS placed here will be applied to all skins */
 +
 +
 +
/* code u syntax bo kurdi */
 
code {
 
code {
background-color: #40aa53;
+
background-color: #f9f9f9;
 
direction: ltr;
 
direction: ltr;
 
text-align: left;
 
text-align: left;
 
display: inline-block;
 
display: inline-block;
 
}
 
}
pre {
+
tt {
 +
background-color: #F7F7F7;
 +
padding-top: 2px;
 +
padding-right: 4px;
 +
padding-bottom: 2px;
 +
padding-left: 4px;
 +
font-size: 14px;
 +
direction: ltr;
 +
text-align: left;
 +
}
 +
pre {
 +
padding: 1em;
 +
border: 1px dashed #2f6fab;
 +
color: black;
 +
background-color: #f9f9f9;
 +
line-height: 1.1em ;
 +
direction: ltr;
 +
text-align: left;
 +
}
 +
.c.source-c, .cpp.source-cpp, .xml.source-xml, .ruby.source-ruby, .mysql.source-mysql, .java.source-java, .sql.source-sql, .php.source-php, .css.source-css, .bash.source-bash, .javascript.source-javascript, .perl.source-perl, .python.source-python, .text.source-text, .html4strict.source-html4strict  {
 
padding: 1em;
 
padding: 1em;
 
border: 1px dashed #2f6fab;
 
border: 1px dashed #2f6fab;

وەک پێداچوونەوەی ‏٠٠:٥٦، ٢٥ی ئازاری ٢٠٠٩

/* CSS placed here will be applied to all skins */


/* code u syntax bo kurdi */
code {
	background-color: #f9f9f9;
	direction: ltr;
	text-align: left;
	display: inline-block;
}
tt {
background-color: #F7F7F7;
padding-top: 2px;
padding-right: 4px;
padding-bottom: 2px;
padding-left: 4px;
font-size: 14px;
direction: ltr;
text-align: left;
}
pre  {
	padding: 1em;
	border: 1px dashed #2f6fab;
	color: black;
	background-color: #f9f9f9;
	line-height: 1.1em ;
	direction: ltr;
	text-align: left;
}
.c.source-c, .cpp.source-cpp, .xml.source-xml, .ruby.source-ruby, .mysql.source-mysql, .java.source-java, .sql.source-sql, .php.source-php, .css.source-css, .bash.source-bash, .javascript.source-javascript, .perl.source-perl, .python.source-python, .text.source-text, .html4strict.source-html4strict  {
	padding: 1em;
	border: 1px dashed #2f6fab;
	color: black;
	background-color: #f9f9f9;
	line-height: 1.1em;
	direction: ltr;
	text-align: left;
}