جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «Amazon Kindle»

لە چاوگ
ھێڵی ١: ھێڵی ١:
 
کۆمەڵێک بەرهەمی کۆمپانیای ئەمازۆنن بۆ خوێندنەوەی پەرتووکی ئەلیکترۆنی Ebook . هەمان شێوەی بەرنامەی تاتەبژمێر و تەلەفۆنی هۆشمەندیش هەیە.لە وەچە نوێکاندا دەتوانێت پەرتووک لە کۆمەڵێک شێوەپەڕگە:
 
کۆمەڵێک بەرهەمی کۆمپانیای ئەمازۆنن بۆ خوێندنەوەی پەرتووکی ئەلیکترۆنی Ebook . هەمان شێوەی بەرنامەی تاتەبژمێر و تەلەفۆنی هۆشمەندیش هەیە.لە وەچە نوێکاندا دەتوانێت پەرتووک لە کۆمەڵێک شێوەپەڕگە:
* Word (DOC or DOCX*)
+
<code>
 +
* Word (DOC or DOCX)
 
* HTML (ZIP, HTM, or HTML)
 
* HTML (ZIP, HTM, or HTML)
 
* MOBI (MOBI)
 
* MOBI (MOBI)
ھێڵی ٧: ھێڵی ٨:
 
* Plain Text (TXT)
 
* Plain Text (TXT)
 
* Adobe PDF (PDF)
 
* Adobe PDF (PDF)
 
+
</code>
 
 
  
  

وەک پێداچوونەوەی ‏١٣:٤٦، ١١ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٤

کۆمەڵێک بەرهەمی کۆمپانیای ئەمازۆنن بۆ خوێندنەوەی پەرتووکی ئەلیکترۆنی Ebook . هەمان شێوەی بەرنامەی تاتەبژمێر و تەلەفۆنی هۆشمەندیش هەیە.لە وەچە نوێکاندا دەتوانێت پەرتووک لە کۆمەڵێک شێوەپەڕگە:

  • Word (DOC or DOCX)
  • HTML (ZIP, HTM, or HTML)
  • MOBI (MOBI)
  • ePub (EPUB)
  • Rich Text Format (RTF)
  • Plain Text (TXT)
  • Adobe PDF (PDF)