جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «CSS»

لە چاوگ
ھێڵی ١: ھێڵی ١:
 
لێرە چاوەڕێ بن.
 
لێرە چاوەڕێ بن.
  
<source lang="csharp" line="1">
+
<source lang="csharp" >
 
// Hello World in Microsoft C# ("C-Sharp").
 
// Hello World in Microsoft C# ("C-Sharp").
  
ھێڵی ١٢: ھێڵی ١٢:
 
         Console.WriteLine("Hello, World!");
 
         Console.WriteLine("Hello, World!");
 
         return 0;
 
         return 0;
 +
    }
 +
}
 +
</source>
 +
 +
 +
== JAVA ==
 +
 +
<source lang="java" >
 +
/* This is a regular multi-
 +
* line comment. */
 +
import java.io.*;
 +
 +
/**
 +
* This is a javadoc comment
 +
* @see java.lang.String
 +
*/
 +
public class Main extends Foo
 +
{
 +
    @Test
 +
    public static void main(final String[] args)
 +
    {
 +
        // This is a one-line comment
 +
        System.out.println("Hello, World!");
 +
        int n = 1 + 2;
 +
        System.out.println("One plus two is: " + n);
 +
 +
        Foo foo = new Foo("foo");
 +
        List<Foo> list = new ArrayList<Foo>();
 +
        list.add(foo);
 
     }
 
     }
 
}
 
}
 
</source>
 
</source>

وەک پێداچوونەوەی ‏٠١:٢٣، ١ی شوباتی ٢٠٠٩

لێرە چاوەڕێ بن.

// Hello World in Microsoft C# ("C-Sharp").

using System;

class HelloWorld
{
  public static int Main(String[] args)
  {
    Console.WriteLine("Hello, World!");
    return 0;
  }
}


JAVA

/* This is a regular multi-
 * line comment. */
import java.io.*;

/**
 * This is a javadoc comment
 * @see java.lang.String
 */
public class Main extends Foo
{
  @Test
  public static void main(final String[] args)
  {
    // This is a one-line comment
    System.out.println("Hello, World!");
    int n = 1 + 2;
    System.out.println("One plus two is: " + n);

    Foo foo = new Foo("foo");
    List<Foo> list = new ArrayList<Foo>();
    list.add(foo);
  }
}