ئامارەکانی میدیا

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

Compressed formats

جۆری MIMEPossible extensionsژمارەی پەڕگەکانCombined size
application/zip.zip، .jar، .xpi، .sxc، .stc، .sxd، .std، .sxi، .sti، .sxm، .stm، .sxw، .stw١٢ (٣٫٧٤%)١٧٬٩٢٤٬٥٣٢ بایت (١٧٫٠٩ مێگابایت؛ ٣٢%)
application/x-gzip.gz٢ (٠٫٦٢٣%)٥٬٤٩٨٬٨٨٩ بایت (٥٫٢٤ مێگابایت؛ ٩٫٨٣%)
application/x-bzip.bz١ (٠٫٣١٢%)٧٩٩٬٨٢٩ بایت (٧٨١ کیلۆبایت؛ ١٫٤٣%)

Total file size for this section: ٢٤٬٢٢٣٬٢٥٠ bytes (٢٣٫١ مێگابایت; ٤٣٫٣%).

وێنەی Bitmap

جۆری MIMEPossible extensionsژمارەی پەڕگەکانCombined size
image/png.png، .apng٢١٤ (٦٦٫٧%)٢٢٬٦٤٥٬٦٣٩ بایت (٢١٫٦ مێگابایت؛ ٤٠٫٥%)
image/jpeg.jpeg، .jpg، .jpe٧٥ (٢٣٫٤%)٨٬٦٧٥٬٣٢٥ بایت (٨٫٢٧ مێگابایت؛ ١٥٫٥%)
image/gif.gif١٧ (٥٫٣%)٤٢١٬١٧٨ بایت (٤١١ کیلۆبایت؛ ٠٫٧٥٣%)

Total file size for this section: ٣١٬٧٤٢٬١٤٢ bytes (٣٠٫٢٧ مێگابایت; ٥٦٫٧%).

ھەموو پەڕگەکان

Total file size for all files: ٥٥٬٩٦٥٬٣٩٢ bytes (٥٣٫٣٧ مێگابایت).