پەڕە درێژەکان

لە خوارەوە زیاتر لە ٥٠ ئەنجام لە مەودای #١ بۆ #٥٠ پیشان دەدرێت.

(٥٠ی پێشوو | ٥٠ی دواتر) (٢٠ | ٥٠ | ١٠٠ | ٢٥٠ | ٥٠٠) ببینە

 1. (مێژوو) ‏PHP ‏[١١١٬٠٢٣ بایت]
 2. (مێژوو) ‏HTML ‏[٥٤٬٠١٩ بایت]
 3. (مێژوو) ‏Ubuntu ‏[٥١٬٨٧١ بایت]
 4. (مێژوو) ‏CSS ‏[٣٩٬٨٦٩ بایت]
 5. (مێژوو) ‏Network ‏[٣٢٬٦٦٧ بایت]
 6. (مێژوو) ‏LAMP ‏[٣٠٬٥٣٨ بایت]
 7. (مێژوو) ‏MySQL ‏[٢٦٬٨٠٦ بایت]
 8. (مێژوو) ‏UNICODE ‏[٢٠٬٩٠٠ بایت]
 9. (مێژوو) ‏Webmaster ‏[٢٠٬٨٨٦ بایت]
 10. (مێژوو) ‏Arch Linux ‏[١٩٬٣٤٤ بایت]
 11. (مێژوو) ‏CLI ‏[١٧٬٩٣٢ بایت]
 12. (مێژوو) ‏Objective C ‏[١٦٬٧٤٩ بایت]
 13. (مێژوو) ‏بۆچی لینوکس باشترە ؟ ‏[١٦٬١٦٠ بایت]
 14. (مێژوو) ‏Simple Mail Transfer Protocol ‏[١٤٬٠٧٦ بایت]
 15. (مێژوو) ‏Computer hardware ‏[١٣٬٥٣٢ بایت]
 16. (مێژوو) ‏Which distro ‏[١٣٬٥٢٠ بایت]
 17. (مێژوو) ‏Einstein Binin ‏[١١٬٤٣٤ بایت]
 18. (مێژوو) ‏Synergy ‏[١٠٬٧٩٠ بایت]
 19. (مێژوو) ‏Vanilla ‏[٩٬٨٥٣ بایت]
 20. (مێژوو) ‏گنو/لینوکس ‏[٩٬٥٦٩ بایت]
 21. (مێژوو) ‏Dark web ‏[٩٬١٣٨ بایت]
 22. (مێژوو) ‏Debian ‏[٩٬٠٠٣ بایت]
 23. (مێژوو) ‏ئاندرۆید ‏[٨٬٨٥٢ بایت]
 24. (مێژوو) ‏Pidgin ‏[٨٬٤٦٢ بایت]
 25. (مێژوو) ‏SEO ‏[٨٬٣٢٦ بایت]
 26. (مێژوو) ‏Emacs ‏[٨٬٣١٤ بایت]
 27. (مێژوو) ‏Chmod ‏[٨٬٢٦٤ بایت]
 28. (مێژوو) ‏Wordpress ‏[٧٬٩٤٩ بایت]
 29. (مێژوو) ‏VirtualBox ‏[٧٬٩٢٣ بایت]
 30. (مێژوو) ‏Ls ‏[٧٬٨٥٦ بایت]
 31. (مێژوو) ‏Fedora ‏[٧٬٨٥٦ بایت]
 32. (مێژوو) ‏پێکهاتەی پێڕستی لینوکس Linux Directory Structure ‏[٧٬٨٤٨ بایت]
 33. (مێژوو) ‏Chawgpodcast ‏[٧٬٦٢٨ بایت]
 34. (مێژوو) ‏LXDE ‏[٧٬٤٨٨ بایت]
 35. (مێژوو) ‏ویندۆز ‏[٧٬٤٣٠ بایت]
 36. (مێژوو) ‏HDD SSD NVME ‏[٧٬١٦٦ بایت]
 37. (مێژوو) ‏The Computer ‏[٦٬٧٣٤ بایت]
 38. (مێژوو) ‏Perl ‏[٦٬٧١١ بایت]
 39. (مێژوو) ‏FORTRAN Programming Language ‏[٦٬٦٠٣ بایت]
 40. (مێژوو) ‏Apache ‏[٦٬٤١١ بایت]
 41. (مێژوو) ‏Java ‏[٦٬٣٢١ بایت]
 42. (مێژوو) ‏کێشەکانی تەختەکلیل و زمانی کوردی ‏[٦٬٢٩٩ بایت]
 43. (مێژوو) ‏MotherBoard ‏[٦٬١٩٨ بایت]
 44. (مێژوو) ‏Samba ‏[٦٬١٩٧ بایت]
 45. (مێژوو) ‏Jitsi ‏[٦٬٠٠٥ بایت]
 46. (مێژوو) ‏PostgreSQL ‏[٦٬٠٠٠ بایت]
 47. (مێژوو) ‏Dhcp ‏[٥٬٨٩٧ بایت]
 48. (مێژوو) ‏FAQs ‏[٥٬٨٦١ بایت]
 49. (مێژوو) ‏ProFTPD ‏[٥٬٧٠٢ بایت]
 50. (مێژوو) ‏Mumble ‏[٥٬٦٩٢ بایت]

(٥٠ی پێشوو | ٥٠ی دواتر) (٢٠ | ٥٠ | ١٠٠ | ٢٥٠ | ٥٠٠) ببینە